Bölüm Başkanı
Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim APAK

Tel : 288 3860
apakibrahim@aksaray.edu.tr