Tanıtım

Amaç
      İşletmelerde muhasebe fonksiyonlarını kavrayıp, muhasebe işlemlerinin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde işleyişini sağlamak, iş hayatı içinde yer alan muhasebe ve vergi uygulamalarını, gereksinimlerini ve yeniliklerini kavrayabilecek yeteneklere haiz, birikimli, girişimci, analitik düşünme yeteneğine sahip meslek elemanları yetiştirmektir.

Hedef

      Finansal muhasebe bilgilerini öğrenip, finansal muhasebe ile ilgi dönem içi ve dönem sonu işlemlerini teorik ve pratik olarak uygulayabilme alt yapısına sahip olan,maliyet ve finans bilgilerini kavramış ve finansal tabloları hazırlayıp analizini yapabilen ve yorumlayabilen,sosyal güvenlik işlemlerini ve vergi hesaplamalarını yapan, muhasebe belgelerini işleyip beyanname düzenleyebilen,ticari hayatta kullanılan belgeleri tanıyıp kullanabilen, muhasebe verilerinin mevzuata uygunluğunu kontrol edip değerlendirebilen,işletme yönetimi temel kavramlarını, amaçlarını ve çevreyle olan ilişkilerini, işletme fonksiyonlarını ve bunlar arasındaki ilişkileri kavrayabilen, iletişim bilgi ve becerilerini sağlayıp sorumluluk alabilen ve alanında yenilikleri takip edebilen,
      Türk Hukuk Sistemini ve işletmenin tabi olduğu ticarî mevzuatın temel kurallarını bilen,ekonominin temel ilke ve kavramlarına hakim, ticari hesap yapabilen,mesleki alanda uygulanan muhasebe programlarını bilgisayar ortamında kullanabilme,sayısal verilerin elde edilmesi, işlenmesi, analizi hakkında bilgi sahibi olmak,alanında bireysel çalışma becerisine sahip ve girişimcilik yeteneği kazanmış olmak.
      Ayrıca; tarihi ve toplumsal değerlere saygılı, sosyal sorumluluk sahibi, toplumsal ve mesleki etik bilincine haiz, yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyen ve kendini sürekli yenileyen, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilincine sahip, üretim ve hizmet sektöründe yapılan işleri yerinde takip ederek mesleğine yönelik uygulama becerisi kazanmış bireyler yetiştirmektir.

Programın Amacı

      Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programının amacı; ekonomik yaşamın vazgeçilmez bir unsuru olan muhasebe alanında eğitilmiş nitelikli insan gücü yetiştirmek suretiyle muhasebecilik mesleğinin kalite değerlerini yükseltmek ve mesleğin bu alandaki ara eleman ihtiyacını karşılamaktır. Dikkat edilecek husus; sektörü ne olursa olsun her bir kurumun kesinlikle bir muhasebe ve finansman servisinin olma zorunluluğudur. Dolayısıyla sektör yelpazesi mezunlarımız için oldukça geniştir. Son zamanlarda muhasebe alanında bilgisayar paket programlarının yaygınlaştığı görülmektedir. Bundan dolayı bilgisayar programlarını kullanabilen nitelikte elemanlara piyasada her zaman ihtiyaç duyulmaktadır. Program dersleri, günümüzün gerektirdiği nitelikteki sınıflarda bilgisayar destekli olarak, alanında uzman öğretim görevlileri tarafından verilmektedir.